ביקורי בית

Sort By: Business Name
גשר חם להורים
Address: מודיעין – מכבים – רעות
71700
מיזם "גשר חם להורים" – שלוש עובדות סוציאליות עוזרות לילדים לשאת בעול מתן טיפול מיטבי כולל להורים המזדקנים

הקמתי ביחד עם שתיים מחברותי המוכשרות המתמחות כמוני בצרכי הגיל השלישי, מיזם "גשר חם להורים" במסגרתו אנו נישא יחד אתכם הילדים בעול מתן טיפול מיטבי כולל להוריכם המזדקנים.
אני מצרפת את הפרוספקט המפרט חלק מסל השירותים אותו אנו מציעות.

טלפון: 972-537592724
Business Contact Email: anihain88@gmail.com